Odborná garancia

ODBORNÁ GARANCIA

Kureková Iveta

diplomovaná kozmetologická sestra

Odbornú garanciu pre naše pracovisko poskytuje od r. 1998 jeho zakladateľka, Iveta Kureková .

Odborné vzdelanie získala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici

1985 – 1989 / detská a zdravotná sestra

1992 _ 1994 / diplomovaná kozmetologická sestra

Profesionálny rast si ďalej rozširovala v oblasti :odbornej kozmetickej starostlivosti SOTHYS PARIS v Institut BEAUTÉ and SPA Bratislava. / odborné semináre a kongresy BA, Paríž /.

Aplikácia permanaentného make-upu : od r. 1995 LA MIRAGE , PM Studio- Budapest ,

APEX Praha

Aplikácia LYMFOVEN / sekvenčná tlaková lymfodrenážna terapia

od r. 2001 Masážne a lymfodrenážne centrum Trenčín

Fototerapie : od r. 2011 FOTOREJUVENIZÁCIA / FOTOEPILÁCIA IPL – intenzívne pulzné svetlo

RF – rádiofrekvencia

LÉKAŘSKÝ DUM Praha 7

/ r. 1995 – 2011 spolupráca v oblasti fototerapií s 1 . laserové a dermatokozmetické centrum BA /KOŠICE /

Terapia OMNILUX od r. 2011 DATURA s.r.o. Exkl.zast. PhotoMedex

 

Aplikácia PROFESIONÁLNY DERMATOLOGICKÝ PEELING RENOPHASE

/ Cellular Regeneration,Skin Tolerance, Glycopeel 70 /

od r. 2010 Laboratoires Renophase / DATURA s.r.o.

Aplikácia HYDROPEELINGU a HYDRADERMABRÁZIE

od r. 2011 DATURA s.r.o exkl.zast. Edge System Corporation

 

Aplikácia ULTRAZVUKOVEJ LIPOLÝZY Cavijjet -I od r. 2011 Lékařský dum Praha 7

MUDr. Poláček Václav CSc.

Aplikácia mikroihličkovej MEZOTERAPIE Medical Dermapen

od r. 2012 Datura s.r.o. , MUDr. Michal Sičák, MBA

exkl.zast. spol. Equipmed

 

ÚČASŤ V ODBORNÝCH SÚŤAŽIACH

r. 1996 Majstrovstvá SR kvalifikácia na majstrovstvá Európy v make – upe TRENČÍN

Filmové umelecké líčenie/30 roky Marléne Ditrich 5. miesto vo finále

r. 1997 Majstrovstvá SR kvalifikácia na ME v make-up TRENČÍN

Bussines make- up 3. miesto vo finále

r. 1998 Majstrovstvá SR kvalifikácia na ME v make – up TRENČÍN

Večerné líčenie 3. miesto vo finále

r. 2005 SOTHYS PARIS odborná vizážistická súťaž vyhlásená pre SR

Fantazijné líčenie – anjel 2. miesto

 

EDUKAČNÁ ČINNOSŤ

r. 2005 – r. 2011 Poskytnutie pracoviska odborného výcviku , inštruktáž a odborné vedenie praxe pre SOUF Sl. Ľupča ,štúdijný odbor - kozmetický pracovník .

r. 2010 – r. 2012 Poskytnutie pracoviska pre komplexnú odbornú prípravu a zabezpečenie teoretickej prípravy a praxe / lektorka pre frekventantky rekvalifikácie v odbore : kozmetická starostlivosť .

spol. EDUCTA Bratislava / akreditovené vzdelanie Ministerstvom školstva SR /