Platba

Klienti v našom centre majú možnosť platiť za služby a tovar rôznou formou

                  HOTOVOSŤ
                  PLATOBNÉ KARTY                                                                    PLATOBNÉ POUKÁŽKY

MOŽNOSŤ VYSTAVENIA D A R Č E K O V Ý CH  C E R T I F I K Á T O V

STÁLY A PRAVIDELNÝ KLIENTI SÚ INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI ČERPANIA BENEFITOV PRI NÁVŠTEVE NÁŠHO CENTRA , ALEBO ĎALŠÍCH S NAMI SPOLUPRACUJÚCICH ŠPECIALISTOV.