solárium

Solárium má slúžiť k dosiahnutiu pekného snedého odtieňa pokožky.
Nemá byť nikdy celoročne využívané k udržiavaniu opáleného vzhľadu pokožky.

V ZIMNOM OBDOBÍ DOCHÁDZA K VÝZNAMNÉMU ZRÝCHLENIU PROCESU STARNUTIA KOŽE VYSTAVENEJ POSOBENIU ÚV LÚČOV .

Benefitom môže byť zmiernenie sezónnej afektívnej poruchy / nedostatok slnečných lúčov a stimulácia tvorby D vitamínu .

VŠETKO Z MIEROU